Değerli   Fikirdaşlarım...

CHP Seçim kazanabilir mi? İktidar olabilir mi?

CHP ,ÖNCE SEÇİMLERİ KAZANABİLECEK ,İKTİDAR OLABİLECEK  PARTİ  OLMAK ZORUNDADIR..

Seçim kazanamama sorunu Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu ile anlatılamaz anlaşılamaz.

CHP miz çok partili sisteme geçildiğinden beri seçim kazanıp iktidar olamamaktadır.

Tayyip ERDOĞAN 9 kere balkon konuşması yapabiliyorsa ,bu Tayyip Erdoğan ın başarısı değil ,konuşmayı yaptıran ana muhalefet partisinin yöneticilerinin en hafifi ile beceriksizliği ile değerlendirilmeli.

16 milyon seçmen tıpış tıpış sandığa gitmedi..

Bülent Arınç ,2015 te Başkanlık sistemine geçeceklerini açıkça ilan ediyorlar.

Daha Mazbata aşamasında TC Cumhurbaşkanı değil,Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyor.

Neden %55  değil de ,%52 aldıklarını sorguluyorlar.

4+4+4 eğitim sistemiyle tamamen önü açılan imam hatip okullarındaki öğrenci sayısı, 12 yılda 10 kattan fazla arttı.71 binden 968 bine çıktı…, imam ha­tip­li öğ­ren­ci sa­yı­sın­da­ki pat­la­ma dik­kat çe­ki­ci bo­yut­la­ra ulaş­tı. İmam ha­tip li­se­le­rin­de oku­yan öğ­ren­ci sa­yı­sı 2014-2015 öğ­re­tim yı­lın­da 728 bin 386 öğ­ren­ci­e ka­dar çık­tı. İmam ha­tip or­ta­okul sa­yı­sı bin 391 ve öğ­ren­ci sa­yı­sı ise 240 bin 15 ola­rak be­lir­len­di. İmam ha­tip li­se ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­nin top­la­mı 968 bin 401’i bul­du. Bu sayı, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 71 bin 100’dü…

İstabul un göbeğinde  hiçbir müdahale olmaksızın, kelle kesen İşit örgütü toplantıları  faaliyetleri.Al­man Bild ga­ze­te­si, IŞİ­D’­in Tür­ki­ye­’de­ki ya­pı­lan­ma­sı­na iliş­kin MİT ta­ra­fın­dan hükümeti uyarmak için

100 say­fa­lık ra­por­da “I­Şİ­D’­i kon­trol al­tı­na ala­mı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri yer alı­yor. Bild, ra­por­da id­di­a edi­len mad­de­le­ri şöy­le yaz­dı: l An­ka­ra, Adı­ya­man, Es­ki­şe­hir, İz­mir, Kon­ya, Ur­fa ve Ha­ta­y’­da IŞİ­D’­in si­lah de­po­la­rı var.

IŞİD, Rey­han­lı­’da ken­di has­ta­nesini kurdu.

Tarihin koşar adım hızla ters akışının önüne geçmek için ,

Ülkemiz için Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazanıp iktidar olmak  mecburiyetindedir..

İşit örgütleri gibi örgütlerin desteklendiği korunduğu bir ortamda,

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin niteliğini imhaya parçalamaya yönelik keskin siyasal viraj aşamasındadır.. kavşakta Ülkemizde çok  kanlar akma ihtimali giderek kuvvetleniyor..

Sokak kültüründen yetişen ,Tayyip Erdoğan siyasi erki bırakmamak için  ülkede kan akıtmaktan zerrece sakınmayacaktır.

Geniş siyasi cinayet ve saldırılar sürpriz olmamalıdır...

Cemaat kültürü Özellikle CHP sinin Anadolu ilçelerindeki kadrolarına her tür şahsi imkanlar sunarak  pasifize etmeye çalışacak olmazsa şiddet kullanarak  hatta siyasi cinayetlerle susturacaktır..

CHP Merkezinin halkla zaten  zayıf bağlarını tamamıyla koparamaya çalışacaklardır..

Adım adım hızlanarak  gidilen süreçte, CHP mutlaka, gelecek sert müdahalelere, toplumun direnmesinin siyasal öncülüğünü, tam bir kuvvai milliye kadrolarının ruhuyla önderlik etmekten başka çaresi yoktur.

CHP ye Mustafa Kemal ATATÜRKün Türkiye Cumhuriyeti  tarihi görev yüklemektedir.

İşte bu ahval ve koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi ,yapısal dejenerasyonunu tasfiye ederek ,seçim kazanıp iktidar olmak  mecburiyetindedir.. ;

KEMALİZM ;TAM BAĞIMSIZLIK MUTLAK KAYDI ŞARTI İLE AYDINLANMA HALK DEVRİMİDİR.

Seçim kazanamama sorunu Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu ile anlatılamaz anlaşılamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi kurucu Gen Başkanı Mustafa Kemal ATATÜRK ün vefatı sonrası, bu günkü söyleyişle sağa acıma adına temel Devrimlerden taviz vere vere,fikri-vicdanı-irfanı hür yurttaş oluşmadan çok partili sisteme geçilmesi.ilk başta CHP siyasi kadrolarının bozuşmasına neden olurken bu günlerin yaratıcısı oldu..

CHP si, çok partili sisteme geçildiğinden bu yana hiçbir zaman iktidar olamadı, fikirsel ve yapısal deformasyonu çözmeden de iktidar olabilmesi hatta seçim kazanması mümkün değildir..Atatürk ün vefatından sonra  onlarca kez kanıtlandı..

Yapısal  fikirsel ,defarmasyonunu halletmiş CHP si ,AKP zihniyetini ülkenin başından en kısa sürede def edebilecek tek şanstır.

Cumhuriyet Halk Partisinin 1953 Kurultayında; kurucu iradenin başarıyla uygulalan tezi ,KEMALİZM terk edildi.

Terk edilen KEMALİZM NEYDİ? KEMALİZM;TAM BAĞIMSIZLIK KAYDI ŞARTIYL,AYDINLANMA HALK DEVRİMİDİR.ALTI OK ANA HEDEFE VARMANIN BİRBİRİNDEN KOPMAZ STRATEJİDİR.

Terk edilen inkar edilen  ; TAM BAĞIMSIZLIĞI SAVUNAN UYGULAYAN birleştirici irade olan , Kurucu iradeydi..

Artık bitmez tükenmez muhalefet dönemleri hatta baraj altına kalma süreçleri başladı.

Bülent Ecevit in liderliğinde CHP seçim kazanarak  Hükümeti kurmasına rağmen İKTİDAR olamadı , .Emperyalizmin yerli taşeronları Bir kilo yağa CHP hükümetini  düşürüverdiler.Cumhuriyet Halk Partisi kendisini iktidar yapacak kadroları hazırlayamamıştı.

Seçim kazanmak iktidar olmak değildir.

İKTİDAR;seçim kazandıktan sonra HÜKÜMETİ  KURDUĞUNDA ,DEVLETİ YÖNETECEK KADROLARIN HAZIRSA MÜMKÜNDÜR.

45 senelik CHP üyesi olarak şunu bütün deneyimlerimle bilgimle  inanarak ifade edebilirim ki;

Yetmez ama ,Sadece Parti içi üyeye dayalı DOĞRUDAN DEMOKRASİ uygulanabilmesi bile halen mevcut Genel Başkanlar ve MYK -PM üyeleri için büyük endişe kaynağıdır.

Aşağı da durum tespiti yaptıktan sonra düşüncelerimizi paylaşacağız.

HER KESİN OLAN HİÇ KİMSENİNDİR.

DURUM TESPİTİNE Çok kısa bilinen bir  fıkra ile başlamayı uygun buldum..

Çocuğun birisi, bir gün matematik dersi sonrasında kafasında bir takım soru işaretleri ile babasına gelir. Babası, "Oğlum bugün okul nasıl geçti" diye sorunca, çocuk babasına anlatır. "Babacığım her sey iyiydi. Ama matematik dersinde anlatılan "reel" ve "potansiyel" kavramlarını anlayamadım".
Bu durum üzerine babası çocuğuna bu kavramları ilginç bir yöntemle anlatmaya karar verir. Çocuğuna, annesine gitmesini ve ona 1 milyon dolar karşılığında Robert De Niro`yla yatıp yatmayacağını sormasını ister.
Çocuk gider ve sorar. Annesi, 1 milyon dolar`a gerek olmadığını, bedava olarakta seve seve Robert De Niro`yla yatabileceğini söyler. Çocuk bu cevabı babasına iletir.
Bunun üzerine babası çocuğun ablasına giderek ona 1 milyon dolar karşılığında Leonardo Di Caprio`yla yatıp yatmayacağını sormasını ister. Çocuk ablasına gider ve sorar. Ablasıda annesi gibi, 1 milyon dolar`a gerek olmadığını bedava bile seve seve onunla yatabileceğini belirtir.
Çocuk bu cevabıda babasına iletir. Babası ise söyle der. "İşte oğlum sorularının cevabı. Şu anda elimizde potansiyel olarak 2 milyon dolar para, ve 2 tane reel orospu var."

CHP potansiyel olarak İktidardır.Amma velakin…her kesin  oldu..

DURUM TESPİTİNİN TA KENDİSİ..

650 üyeli, Bir mahallede  20  mahalle-80 önseçim delegesi toplam 100 kişi seçilecek, ,40-50 kişi istemeye istemeye geliyor delege  seçilecekler bile gelmiyor.Yani 900 000 üyenin %90 nı daha işin başında yok, sonraki ilçe- il kongrelerinde de geri kalanlarda  tasfiye oluyor.

İktidara giden yolun başlangıcı;

Çin Komünist Partisinin nufusunun %6,5 u olan 85 milyon üyesi vardır.CHP 5 Milyon ATATÜRK öğretisine yürekten inanan kitleleri partinin içine alma çabasına acilen girmelidir..

Üyeleri her tür desteği alan ,  8.000.000 üyeli AKP .seçimlerde; her üyesi kendisi ile 1-2 üye getirse 16-20 milyon oyu peşinen zaten alıyor.İşte seçim sonucu..

Eskiden ,30 000 sandıkta hiç görevlimiz yoktu,Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde,Geçen MV seçimlerinde,CHP nin 4000 çıvarında sandık görevlisi varken bu sandıklardan sıfır oy alındı.

Bu Haliyle CHP nasıl seçim kazanır?

2014 yerel seçimlerde;

CHP'nin partiye kayıtlı 71 üyesinin bulunduğu Adıyaman Sincik'te başkan adayına sadece 1 oy çıkarken;

yine 135 kayıtlı üyenin bulunduğu  Kilis Musabeyli'de CHP'ye adayına 5 oy çıktı.

41 üyeli Batman Hasankeyf'te 4, 179 üyeli Sivas Hafik'te 8 oy, 548 üyeli Aksaray Gülağaç'ta 7 oy alınabildi.

Bindelikli oranda oy alınan kentler:

Ağrı'da aday yok, oy oranı sıfır... Batman binde 7, Kastamonu binde 4, Bingöl binde 6, Iğdır binde 7, Siirt binde 6, Şanlıurfa binde 9,

Van binde 8, Bayburt ve Mardin binde 9.

Yüzde 5'in altında kalınan iller:

Çankırı 1.3,Diyarbakır 1.2,Düzce4,Erzurum 1.6,Gümüşhane 3.4, Hakkari 1.4, Karabük 2.6, Kırıkkale 2.7,Kilis 3.1,Kütahya 1.6, Muş 1.2,

Nevşehir 1.9, Rize 4.9, Sivas 4.7, Şırnak 1.5, Yozgat 1.4.

Bu illerde ise yüzde 5 ile 10 arasında oy verilmiş CHP'ye:

Afyon 5.3, Aksaray 6.5, Elazığ 7, Kahramanmaraş 6.3, Kayseri 8.9,Konya 5.7, Osmaniye 9.9, Sakarya 9.2, Tokat 5.2.

Konya’da ise yüzde 10 oranında oy almış..

Örnekleri her seçim için çoğaltabiliriz..

SORALIM;

Durum tespitinde kanıtlarıyla yüzeysel olarak belirttiğimiz CHP yapısı seçim kazanıp iktidar olabilirmi?

Şimdi soralım CHP  mevcut durumuyla , AKP ZİHNİYETİNİ İKTİDARDAN UZAKLAŞTIRABİLİRMİ.?

CHP de Gen Başkanlık makamında kim olursa olsun.CHP önce çalışabilir parti olarak dizayn edilebilmelidir..

..ATATÜRKÇÜLER  SEÇİM KAZANAMAZ  DUYGUSU ; PLANLI PSİKOLOJİK SAVAŞTIR,. KASITLIDIR …

CHP Seçim kazanabilir mi? İktidar olabilir mi?

CHP ,ÖNCE SEÇİMLERİ KAZANABİLECEK ,İKTİDAR OLABİLECEK  PARTİ  OLMAK ZORUNDADIR.

SEÇİM KAZANARAK İKTİDAR OLMAYA MAHKÛM PARTİNİN REFERANS NOKTALARI;

GÜVEN

CHP içinde hiç kimsenin birbirine Güveni yoktur.. Yöneticilerin örgütlere ve üyelere,üyelerin yöneticilere GÜVENİ imha edilmiştir.

GÜVEN olmayan hiçbir kurumun BAŞARILI OLMASI  zaten beklenemez.

Parti Üyelerinin  yönetiçilerine  GÜVENMEMESİ halinde,olumsuzluk dalga dalga seçmene  yayılıyor…

CHP içinde; üyenin-üyeye,üyenin yöneticilerine,yöneticilerin üyeye  GÜVENİ.,Teorik olarak % yüz hedeflenmelidir..

Yapılan akademik araştırmalarda ; Siyasi parti üyelerinin yöneticilerine GÜVEN oranı,%40 ları aştığında o siyasi partinin SEÇİM KAZANDIĞI ortaya çıkmıştır.

GÜVEN duygusunun teminatı;Parti hukukunu bağlayan TÜZÜĞE,Genel Başkan ve parti yönetimlerinin mutlak uymasıdır Parti Tüzüğüne Uymama hali parti suçu ve tüzük gereği görevden düşme olmalıdır.

BAŞARI

BAŞARI, NET YORUMA MEYDAN VERMEYECEK ŞEKİLDE TARİF EDİLMELİ.

Siyasi parti için Demokrasilerde BAŞARI notunu Seçmen vermektedir.

Başarı;kayıtlı seçmene göre alınan yüzde olmalıdır.Seçime katılan seçmene göre alınan yüzde oy,bazen oy kaybedilmesine rağmen seçim kazanıldığından hastalığı gizler.

Seçmen adedine göre,başka partinin  % 40-50  aldığı oy ümitsizlik yaratır..Örneğin önceki seçimlerde AKP nin seçime katılanlara göre%40 lar seviyesinde aldığı oy seçmen adedine göre aslında%30 lar çıvarındaydı.

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİĞİ an,BAŞARISIZLIK halinde, CHP nin hangi kademesinde olursa olsun.

o kademedeki yöneticiler,TÜZÜK GEREĞİ GÖREVLERİNDEN DÜŞMÜŞ OLMALIDIR.Görevlerinden düşen parti yöneticileri ilk iki yıl hiçbir yere aday olamamalıdırlar.

BAŞARILI YÖNETİCİLER SİYASETTE TÜZÜK GEREĞİ GÜÇLENMELİDİR.

Bu tedbir seçimlere en doğru adaylarla girilmesinin de önünü açacaktır.

PARTİ İÇİ DOĞRUDAN  DEMOKRASİ;

DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ UYGULAYAN TEK PARTİ CHP olmak zorundadır.

ÜYE SİYASETİN MERKEZİNE OTURACAK..

İlçe-İl Başkanları,Millet Vekilliği ve Belediye Başkan –Bel Meclis üyelerinin,İl Genel Meclis üyelerinin, üyeler tarafından belirlenmesidir.

(Kenan Evrene dikte ettirilen Siyasi Partiler yasası, üyelere ,sadece delege seçme yetkisi vermektedir.

Bu yasayı aşmak için , İlçe İl Kongrelerinde aday olacakları üye belirlemelidir.

DORUDAN  DEMOKRASİ; PARTİYİ DIŞINDAN GELECEK KOMPLOLARA  KAPATACAK hemde üyenin motivasyonu artırarak partinin enerjisini  sinerjiye çevirerek seçmeni dalga dalga kucaklayacaktır..

PARTİ AİDİYETİ

Parti Aidiyeti,Parti içi hukuka sım sıkı bağlılıkla,CHP  içinde Doğrudan  Demokrasi ile ülkeye örnek olduğunda, oluşur.

Parti aidiyeti yüksek seviyede olan siyasi partilerde,BİREYLER ADAY OLAMAYINCA BAŞKA PARTİLERDEN ADAY OLARAK PARTİYE ZARAR VERİLMESİ ÖNLENMİŞ OLACAKTIR.

HER SANDIK SEÇİMİN MERKEZİDİR.

CHP SAYISAL SOSYOLOJİK VE STRATEJİ OLUŞTURMA MERKEZİ KURMAK ZORUNDADIR.

Kurucu iradenin dejenerasyonu ve yapısal dejenerasyon giderilmeden.

parti yönetimlerinde kim olursa olsun , Cumhuriyet Halk Partinin alacağı sonuç,

CHP nin iktidarının hayalden öteye gidemeyeceğidir..

Türkantos ERTUGAY