SAĞ-VE SOL ;

TERİMLERİ İNSAN BEYNİNİN  TAM BİR BİLİNÇ ALTI OPERASYON MU?.

SAĞ ve SOL TERİMLERİNE HAYIR..

Türkiye gibi Aydınlanma sürecini aşıp feoda- kulluk kavramını terk edememiş ülkelerde SAĞ-SOL sözcükleri değil, Tek yol KEMALİZM  SÖZCÜĞÜ ALTINDA TOPLANMAKTIR.. toparlanabilmektir..

Sağ-ve Sol İnsan beyni  Tam bir bilinç altı operasyonudur.Hele ANADOLU insanı için...

ANADOLU insanın bilinç altına binlerce senede  kazınmış değerler,karar verme süreçlerini de etkilemektedir..

Örnekler;

Un, bulgur çuvallarından sağ elle alınırsa bu çuvallarda bereket eksilmez (Fatma SÜZER, 50, Osmaniye, lise, memur, Adana).

Solak çocuklara sağ ellerini kullanmaları öğretilmelidir. Çünkü sol elle yapılan işler uğursuzluk getirir. Örneğin sol elle yenilen yemek haram olur (Perihan ÇIBLAK, 56, Koçarlı / Aydın, ilkokul, ev hanımı, Söke / Aydın).

Sağ elinin üzerine yatarsan güzel rüya görürsün (Leyla SERT, 21, Batman, Adana).

Sağ elin kaşınıyorsa, para gelecek; sol elin kaşınıyorsa para gidecek demektir ( Fatma EKİNCİ, 21, Ceyhan, üniversite öğrencisi, Adana ).

Sol elin kaşınıyorsa hakkında dedikodu yapılıyor, demektir (Fatma EKİNCİ, 21, Ceyhan, üniversite öğrencisi, Adana).

Sağ omuzda iyi amelleri yazan iyilik melekleri; sol omuzda kötü amelleri yazan kötülük melekleri bulunur (Azime Tokmak, 41, ev hanımı, Adana).

İngiltere'de, sağ el kullanılarak, sol omuzun üzerinden tuz atılırsa, sol omuz üzerinde oturan şeytanın kör edildiğine inanılır.

Böylece sağ omuzda bulunan meleğin, sürekli olarak orada oturacağı düşünülür (Gary William PERCİVAL, 29, Dancester / İngiltere, üniversite, öğretmen, Adana).

Yatarken yatağa sağa dönük olarak uzanılmalıdır, aksi halde kabus görülebilir (Fatima RAMADAN, 31, Hama / Suriye, üniversite, ev hanımı, Adana).

Kız istenecek, sınava girilecek, iş aranacak vb bir mekâna girerken sağ adım kullanılırsa hayırlı sonuçlar alınır (Zeynep ŞİMŞEK, 48, İmranlı / Sivas, okuma- yazması yok, ev hanımı, Adana).

Sağ, Allah'ın; sol şeytanın yönüdür (Nadejda Kirli, 25, Çadır / Moldova, öğretmen, Adana)

Sol tarafa bakılarak konuşulursa yalan söylendiği anlaşılır (Hüseyin Yağmur, 25, Nevşehir, öğretmen, Adana).

İnsanın başına iyi bir şey geldiği zaman, bu kişi sağ elini bir başkasının başına koyarsa iyilik ona da bulaşır (Pervane Gaffarova, 28, Azerbaycan, öğrenci, Adana).

Şu iki uygulamada ise genel olarak doğu toplumlarına özgü başka bir toplum bilimsel gerçeklikle (erkek çocuğun kız çocuğa görece

tercihiyle) bağlantı söz konusudur:

Annesi hamile olan ve henüz yön kavramı gelişmemiş çocuklardan, doğum sırasında veya doğuma yakın bir zamanda tek ayaklarını kaldırmaları istenir. Çocuk eğer sağ ayağını kaldırırsa erkek, sol ayağını kaldırırsa kız çocuk olacağına işarettir (Yeter TORUN, 25, Ceyhan, üniversite, öğretim elemanı, Adana).

Hamile kalmak isteyen kadınlar kocalarının sağına yatarlarsa erkek, soluna yatarlarsa kız çocukları olurmuş (Jülide SAKIZCI, 24, Osmaniye).

Yemek sağ elle yenilmelidir (genel)

Nişanlı çiftler, nişanlılık süresince alyanslarını sağ yüzük parmağına, düğün sonrasında ise sol yüzük parmağına takarlar (evlilikle masumiyetin bozulduğu düşüncesine koşut olarak) (genel).

Tuvalette temizlik sol elle yapılır (genel).

Tuvalete sol ayakla girilir, tuvaletten sağ ayakla çıkılır (Sevim ÖRTLEK, 21, Kadirli, üniversite öğrencisi Adana).

İki kişi bir kapıdan geçerken, geçiş önceliği sağdakine verilir (Türkân TAN, 63, Malatya, okuma- yazması yok, ev hanımı, Malatya).

Kıyafetler giyilirken ilk önce sağ el koldan geçirilir (Meltem EŞİT, 21, Mardin, üniversite öğrencisi, Adana).

Eski zamanlarda rahibe okullarında okuyan solak çocukların sol ellerine vurularak sağ elleriyle yazmaları istenirdi (Pasquale Steduto, Bari / İtalya. Aktaran Özlem Çetinkökü, 30, mühendis, Adana).

Gelin, gelin geldiği eve sağ adımıyla girer. Bu arada eşikteki su dolu bir kabı, sağ eliyle sağ omuzundan aşırarak gerideki herhangi birine verir (Zeynep ŞİMŞEK, 48, İmranlı / Sivas, okuma yazması yok, ev hanımı

 

. Her toplumda sağ elin kullanımı, ahlaki normlara, sosyal kodlara, büyü törenlerine uyarlanırken, solaklık daima uygunsuz görülüp tabu sayıldı ve uğursuz olarak kabul edildi. Arnavutluk'ta sol elin kullanımı cezalandırılırken, Endonezya'da solaklığı önlemek için çocukların sol kolu bağlanıyordu. Güney Afrika'da Bantu Kabilesi'nin üyeleri uğursuz olarak gördükleri sol eli kızgın kuma gömüyordu. Zulu Kabilesi'nde ise çocukların sol ellerini kullanmaları yasaktı. Arap ülkelerinde ve Hindular arasında sol el, geleneksel olarak "kirli"

saylıyordu. Bu yüzden, kişisel temizlik için kullanılırken, yemek "temiz" sayılan sağ elle yeniyordu.

Bazı kültürler de hırsızları cezalandırmak amacıyla "sol" elini kesiyordu.

Fas'ta yerli halka göre, sağ gözün seğirmesi uzaktaki bir aile bireyinin eve dönüşü ve mutlu haber anlamı taşırken, sol gözün seğirmesi bir yakının ölümüne işaret ediyor.

Yeni Zelanda Maorileri arasında ise uyurken sağ tarafın ürpermesi uğurlu sayılırken, sol tarafın ürpermesinin hastalık ve ölümü getireceğine inanılıyor. Kırsal alanlarda yaşayan Japon kadını için "sol" elini kullanmaksa boşanma sebebiydi.

Benzer biçimde Nijer Irmağı çevresinde yaşayan çeşitli Afrika kabilelerinin kadın üyelerinin "sol" elle yemek pişirmeleri yasaktı . Dünyada kadınlara oranla daha fazla solak erkek olmasına karşın, toplumlarda kadına verilen önem "sağ" ve "sol" kavramlarına yansıdı.

Birçok kültürde uğursuz kabul edilen "sol", ikinci sınıf sayılan kadınlarla özdeşleştirildi. Budizm'in "Ying-Yang" öğretisinde soldaki "ying"; kadını ve zayıf yönü, cinselliği temsil ederken, sağdaki "yang"; erkeğin ve gücün sembolü.

İngilizce'de "sağ" anlamına gelen "right" sözcüğünün kökeni, Latince'de doğruluk, düzenli olma, adalet anlamına gelen "rectus"

kelimesine dayanıyor. Türkçe'de de aksiliği üzerinde olan kişiler için "sol tarafından kalkmış" deyimi kullanılırken, akla uygun, yerinde karar verme yeteneği olanlar için "sağduyulu" deniliyor. Ayrıca,  Türkiye'de sağ elle tokalaşma geleneği sürdürülürken, sağ ayakla adım atmanın uğuruna inanılıyor. (...)"

sağı solu olmamak olumlu mu olumsuz mu davranacağı bilinmeyen bir kişi olmak Türkçe Sözlük'te bu ikinci girdide verilen anlamlara yakın anlamlı kullanımlar olarak sağalmak, sağaltmak, sağbeğeni, sağduyu, sağgörü, sağistem, sağlam, sağlık, sağ ol, sağ para / çürük para, sağ salim vb (Türkçe Sözlük: 1998, 1882-1886); sol (I) 1.

Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı (...). 2. Bu taraftaki yön (...). 3. Bir parti içerisinde sosyalizme yakın görüşte olan grup

(...) sol tarafından kalkmak 1) aksilik, huysuzluk, terslik edenler için kullanılır, 2) işleri ters gitmek, iyi gününde olmamak (...) (age., 2004- 2005).

 

Yalova Yürüyen Köşkteki izlenimim,

Yürüyen köşkün mazbut kitaplığında ,okumak için tercih edeceğim kitaplar arasında seçim yapmak için kahvem eşiliğinde  deniz kenarında okurum...

.Bir gün kahvemi içerken,kadın ve çocuklarında oluşan bir gurup geldi Kadınlar başı kapalı sıkma başlı kadınlar idi,Koşullanmış beynim bu kadınları Atatürk ün yürüyen Köşküne yakıştıramadım beynim onları adeta itti..

İster istemez bu kadınları ,izledim ne işleri var ? diyerek, Sıkma Başlı Kadının biri 9-11 yaşlarındaki cocuklarını  köşkün taşınma anını gösteren tarihi resimlere cocuklarını götürerek,Atatürkü çocuklarına anlatmaya başladı şok oldum,Atatürkü o kadar mükemmel anlatıyorduki,,!

 

SORUYORUM;

Yalovada Yürüyen köşkte izlediğim kadını sağamı-solamı oturtuyorsunuz..

 

 

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI

1987................%18  Çankırı gibi aşırı tutucu geleneçi  bölgede, bu oy neden verildi?

2002................%6.3

2007................%5.3

2011................%6.3

 

1987 de Çankırı daki % 5 lerin üzerindeki oyları AKP Cemaatlerine gidiyor..

SORUYORUM;

Çankırı daki %5 lerin üzerinde AKP veya MHP  ye giden oyları sağa mı sola mı oturtursunuz..

 

SORUYORUM ;

Türkiye seçmenini SOL-SAĞ diye tanımladığınız an en büyük hata yapılmış oluyor.; Peşinen kabul etmek zorunda kaldığınız; SAĞIN  geleneksel %70, SOL un %30 larda olduğu kabul edilmek zorunda kalınıyor..

Peşinen teslimiyet.  Değil mi?

 

SOL VE SAĞ kavramı orijinli hareket ettiğinizde, Partinizin sağdan oy alma ihtiyacı var yorumları  dilendirilir  önemsetilir, Sonuç; AKP den MHP'nin kullanmadığı danışmanlar bulup buluşturursunuz.

PARTİNİZE

Yazılan çizilen, sağ tanımlı 47 kişiyi parlamenter yapar, kendi sadık tabanınızın da Kendinizden uzaklaştırırsınız.

Daha bir çok örnek verilebilir ve sonuçlar yazılabilir. Ülkemizde Sağ ve sol oluşturulmuş sanal olgulardır.

SAĞ-SOL sözcükleri Kanlı pazarların, Alevi suni Katliamların Kenen Evren efendilerin sığındıkları deliklerin gerekçemsi mi?

SAĞ-SOL kamplaşması Nato ya giriş sonrası konseptimi.?

TÜRKİYE  SEÇMENİN TAMAMINI TANIMLARKEN, HAREKET EDİLEN ORİJİNDE HATA VARSA, ÇÖZÜMLER VE SONUÇLARIN HEP HATALI OLACAĞI MUHAKKAKTIR..

Yapılması gereken, toplumun tanımlarken sağ-sol anlayışımızın değiştirilmesi..

Bunun için toplumun 80 yıldır bilinç altına işlemiş,CHP nin hemde Kurucu Genel Başkanı ATATÜRK olgusu üzerine sarılmaktır.

Medyanın neredeyse tamamının ATATÜRK olgusunu dezenforme etmeye çabalamasını kale almamak lazım,Çünkü medya neyi fazla basıyorsa halk farklı hareket ediyor..

Çünkü halk kime oy verirse versin zihnin altında düşmanlarda ülkeyi kurtarmış halkın namusunu korumuş,ATATÜRK başarısı vardır.

 

Türkantos ERTUGAY