Dünyanın En Derin Noktası:bakterilerin yoğun olduğu, Mariana Çukurununa adım adım batan Enerji politikalarımız.

 

Marş Marş Enerji Dar Geçidine,

 

Elektriğinin yüzde 51'ini ithal eden, bunun için yılda 54 milyar dolarlık fatura ödeyen Türkiye, yerli enerji kaynaklarını devreye alamaması nedeniyle giderek enerjide stratejik girdabın içinde sürükleniyor..

 

STRATEJİK MUSLUĞU 5 ÜLKENİN ELİNE VERMEK

Bu durum aynı zamanda oldukça stratejik bir nokta olan Türkiye’nin enerji güvenliğini de 5 ülkeye bağımlı hale getiriyor. Türkiye’ye akan doğalgazın musluğu 5 ülkenin elinde. Bu muslukta Rusya’nın yüzde 51, İran’ın yüzde 16, Cezayir’in yüzde 14, Azerbaycan’ın yüzde 12, Nijerya’nın ise yüzde 3 payı var.

 

61-150 YIL ÖMRÜ KALAN KAYNAĞA TAM BAĞIMLILIK

Türkiye’nin enerji istatistikleri aslında kapıdaki büyük tehlikeyi çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Türkiye bir süre önce dünyanın en büyük 10 doğalgaz ithalatçısı sıralamasına girdi. Petrolde yüzde 98, doğalgazda ise yüzde 91 oranında dışarıya bağımlı olan Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 51’i doğalgaza bağımlı.

 

61-150 yıllık doğal gaz rezevri kalan üretici ülkeler muhtemel 20-25 sene sonra doğalgaz ihracatlarını kendi gelecekleri için kısacaklardır.

Global enerji tüketiminde doğalgaza bağımlılık oranı ortalama yüzde 26 seviyelerinde bulunuyor

En büyük doğalgaz üreticilerinden biri olan İran’ın bile elektrik ihtiyacının ancak yarısı doğalgaza bağımlı.

. Bu risklerin üstesinden gelebilmek için yapmamız gereken, akılcı, sürdürülebilir, uzun vadeli enerji politikaları geliştirmek ve hayata geçirmektir..

Enerjide Tam Bağımsızlık Ülkenin bekası için olmazsa olmazdır.

ENERJİ SEFERBERLİĞİ ACİLEN BAŞLAMALIDIR.

Yerli Milli,Teknolojisi çözülmüş ülkenin kendi içinde çözülecek acil uygulamaya geçilebilecek seçenekler.,

Şu an yerli milli en önemli enerji kaynakları,HİDROLİK-GÜNEŞ- RÜZGAR –JEOTERMAL ENERJİDİR.

Güneşi olmayan Almanya bile dünyanın en büyük Güneş enerji yatırımcısıdır

 

 

 

 

GÜNEŞ ENERJİSİ KONUSU DEĞERLENDİRİLDİĞİNE;

ENERJİ DEPOLAMA SORUNU

Photo Voltaik santrallerde üretilen Elektrik enerjisi ,küçük konut tipi ünitelerde Akü ler vasıtasıyla yapılabilir.Ancak Akülerinde ciddi maliyetleri var ve 5-7 senede bir akü yenileme sorunuyla karşılaşılabilinir.

Enerji depolama,2 ana şekilde olabilmektedir. 1-Kimyasal 2-Fiziksel ,yüksek güçlerde kimyasal olarak ,Elektrik enerjisi depolama verimli ve dolayısıyla ekonomik olmadığından yapılmamaktadır.

Üretilen Elektrik enerjisinin Fiziksel olarak depolanması diye bir teknolojide condasatörlerin haricinde henüz yok,condansatörlerle ENH beslemesi zaten bu gün için söz konu değildir.

Fiziksel enerji depolanması,enerjinin elektriğe dönüşmesinden bir adım önce olan örneğin buhar ile mümkün,her hangi bir yöntemle elde edilen buhar ,belli süreler için depolanabilir.Jeotermalde bu depolamayı doğa yapmaktadır.

Güneş enerjisini parabolik plakalarda veya ayna yansıtıcıları ile odak noktasına yönlendirerek, su yüksek ısıya ulaşarak buhara dönüşür . Elde edilen buhar ,ısı izolasyonlu depolarda saklanarak, elektrik enerjisi eldesi için kullanılabilir.

Bazı jeotermal buhar kaynakları,Aydın ilinde olduğu gibi ekolojik dengeyi alt üst edebilmektedir.Bu nedenle her jeotermal kaynaktan enerji elde etmek ekolojik olarak büyük tahribatlara neden olmaktadır.

Photo Voltaik elektrik enerjisi ile/

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi arasında tercih ne olmalı.

Photo Voltaik sistemle enerji sadece güneş ışını varken mümkündür.

Yılda 8760 saat vardır..Türkiye Yıllık Güneşlenme ;2640 h ,güneş enerjisinin maxumum alındığı saatler güneş ışınlarının yer yüzüne dik olarak geldiği saatlerdir.O halde saat saat güneş ışınlarının değerlendirmesi ,yörünge değişimlerininde hesaba katılması en doğru yöntemdir.

1KW lık photo voltaik Santral …….yılda 2640 Kwh elektrik Enerjisi demek değildir.Hesap edilmeden yanılma payları ile yaklaşık 1Kw lık Photovoltaik enerji santralının yılda verebileceği elektrik enerjisi 1400-1500 Kwh enerjiye tekabül eder diye yanılma paylı bir kabul yapalım.

1000Kw photo Voltaik enerşi santral maliyeti,

Bir milyon Avro cıvarındadır.

 

Yoğunlaştırılmış Güneş enerji sistemlerinde,

2640 saat güneş görme ,depolanan buharla 2640 saat geceleride katarsak 5280 saat eder.depolama kapasitesi artırıldıkça maliyet artması ile birlikte elektrik enerjisi üretimide, photovoltaik sistemle mukayese kabul etmeyecek düzeye ulaşacağından sistemin kendini amorti etmesi çok daha kısalacaktır.

Depolama kapasitesi artırmakla veya hibrit jeo termal ile desteklendiğinede açıktır.1000Kw Yoğunlaştırılmış enerji santralı maliyeti 4 milyon Avro cıvarındadır.

Teorik olarak 8760 saat /yıl enerji üretme hedefi vardır. buhar eldesi stok tanklarda depolanabilir.Güneş görmeyen günlerde ve geceleri enerji üretimi sürdürülebilmektedir.elektrik enerjisinde tercih Sürdürülebilir kesintisiz enerji üretmek esastır. Photo Volaik santraller 6-7 senede kendini amorti edebilirken.Yoğunlaştırrılmış Güneş satralleri 4-5 kat pahalı olmasına karşın enerji üretim miktarı yüksekliği nedeniyle.Yatırımı 10 senelik elektrik üretimi karşılığı ,photovoltaik santraller den çok daha ekonomik olacağı muhakkatır.Hibrit desteğe de açıktır.

Aydın İli gibi Jeotermal kaynakların ekolojik tahribatını önlemek için,

Güneşe yönlendirilen Parabolik yansıtıcı veya aynalar ile yüksek sıcaklıkta ekolojiye zarar vermeyecek su buharı elde edilebilir.

Halen jeotermal Elektrik Enerjisi üreten ,jeotermal Mevcut kurulu tesisler için,çok daha ekonomik ve uygulanabilir yöntem önerimiz;

Böyler teknolojisi,Jeotermal yer altı rezervlerinin içine daldırılacak borulara ekolojik zararı olmayan suyu vererek elde edilecek yüksek sıcaklıktaki buharlar ile ayni güçte halen enerji üreten türübünleri çalıştırmak mümkündür...

Aydın Büyükşehir belediyesi ve benzer iller belediyelerinde bu teknoloji uygulaması talep edilebilir.ile ekolojik denge kesinlikle korunur.

YABANCI ŞİRKETLERİN GÜNEŞ ENERJİSİNE YATIRIMLAR,

Yabancı şirketler Güneş enerjisi santrallerine ciddi yatırımlar yapıyorlar,bizde bunu ovünç olarak algılıyoruz.Yatırımcı kar etmek ve ettiği karı ülkesine transfer etmek için yapmaktadır.O bizim yurdumuzdaki, bizim güneşimizden elde edilen elektrik enerjisini ithal emiş olmuyormuyuz.?

ENERJİ DAR BOĞAZINDAN KURTULMANIN GÜZELGAHI.

A-Kayıp Kaçağın tasfiyesi.Kurulu güç üzerinden yeni santraller demektir.

Resmi verilere göre 2013 yılında gerçekleşen kayıp enerji miktarı 31 milyar kWh ci varıdır. 2014 yılında KK oranı %17 olarak gerçekleşti.

.B-Güneş enerjisi potansiyelini en yüksek oranda üretime döndermek mecburiyetindeyiz.

C-Düşük basınçlı ,Hidroelektrik santrallerin tamamı hayata geçirilmelidir.

D-Puant zamanında devreye girecek hidrolik santraller süratle kurulmalı,

E-Jeo Termal kaynakların tamamından enerji elde edilmelidir.

J-Japonya Yakıt pilleri ile büyük binaların endüstrinin , enerji ihtiyacını karşılamaktadır.Prototip çalışmamızı yapmıştım.

H-Karadeniz Hidrojen Sülfür kaynağının enerji ye dönüşümü akademik çalışmalarda başarılmıştır.

I-Derin kuyulardan Petrol sondajı acilen yapılmaya başlanmalıdır.Azerbeycanda ve bizde bu teknoloji vardır.

Kurulu Enerji Ar-Ge labarutuvarları arası koordinasyon ile yeni Age laboratuvarlar ivedilikle aktif olarak kurulmalı her tür dış ve iç lobilerin müdahalesinden korunmalıdır.

 

 

 

rüzgarda 6.218 MW',

güneş enerjisi kurulu gücü 1.579 MW tır.

 

 

 

Türkantos ERTUGAY

Elektrik Mühendisi

Türk Mühendisler Birliği Es Genel Sekreteri

0535 818 29 26

Didim-AYDIN