BÖLÜM

 

GÖLGE BAKANLIKLAR PLATFORMU.

 

CUMHURİYET HALK PARTİNİN BÜTÜN ÜYELERİNİ

 AKTİF SİYASETE KATILMASI TEMEL AMAÇ OLMALIDIR..

 

   

   

Siyah     ;  Geçeli Mevcut Tüzük  yazılımıdır

Kırmızı  ;    Tüzüğe yeni önerilerdir.

Mavi      ;   Tüzükten çıkarılma önerileridir.

.

Amaç;İktidar partisinin her bakanlıktaki uygulamalarını yakın takibe almak,

Politikalar üretmek.

   

GÖLGE BAKANLIKLAR PLATFORMU.

 

 Gölge Bakanlar Kurulu Platformuna aday olabilmek için, Yüksek Okul Mezunu Diplomasını almış olmak

Etkin Üye Olmak zorundadırlar. “

CHP en az 10 yıl üye olmak zorundadırlar

Gölge gençlik ve spor bakanlığı için Gençlik Kollarında 5 sene üyelik koşulu aranır.

 

Gölge Bakanlar Kurulunun Başkanı CHP  Parti Genel Başkanıdır

 

 Amaç;Gölge Bakanlar Kurulu Platformu,

 Cumhurbaşkanlığı –Başbakan ve  Hükümetin tüm bakanlıklarının uygulamalarını takip   

 izleme amacıyla çalışır.

 Başbakanlığa ,Bakanlıklara bağlı birimlerin tümünün izlenmesi   ve ülke politikalarının 

 belirlenmesi esastır.

hatalı kasıtlı partizanca uygulamalarını Halkla paylaşmak

Sağlam bilgiler ışığında Politikalar üretmek,

 

Genel Başkanın onayıyla, CHP Millet Vekillerine, bilgi ve öneriler paketi  

havuzu oluşturur.

İktidarın kamu oyuna açıklamadığı bilgileri, bağlantılarını arşivler,Genel Başkana  ve   

Parti Meclisine. MV lerine servis yapılmasını sağlar.

İktidardaki Bakanlık uygulamaları hususunda , bilgi ve belge havuzu oluşturur

Politikalar üretmesi .Çözüm önerileri  hazırlar...

 

Gölge Bakanlık platformu seçimi;

Gölge Bakanlıklar Kurultayca seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir.

Gölge Bakanlıklar platformu 21 asil üyeden oluşur ve her bakanlığın 1 yedek üyesinden  oluşan Ayrı listeden Kurultayca seçilir.

Her Gölge Bakanlığın listede bulunan kaç adayı varsa ,Bu adaylar arasından en çok oy alan Gölge Bakanlığına seçilir.Oy sırasına göre  yedekleri  belirlenir.

Gölge Bakanlık biriminden ayrılma halinde ,Birimin yedeğinden doldurulur. Genel Başkanca davet edilir.

 

Gölge Bakanlık Platformundan ayrılmak PM üyeliğinden de ayrılmaktır.

Gölge Bakanlık Platformundan ayrılmak PM üyeliğinden de ayrılmak olduğundan,Gölge Bakanı olan  yedeği Parti Meclisine üyesi olur.

Boşalan Gölge Bakanlık birimleri, platformun o birime ait yedek Üyelerinden doldurulur.

Her gölge bakanlıkta, en az  iki  Parti Meclisi üyesi  görev alır. 

 

Gölge Bakanlık sekreterliklerini dönemsel olarak ,Gölge Bakanlıklarda görev almış

Parti Meclisi üyeleri kendi arasında tanzim ederler.                                                                      

 

Parti muhalefette iken; Gölge kabine eksiksiz oluşur,

Parti Hükümette veya  koalisyon yaparken partinin uhdesinde olmayan Bakanlar için de Gölge  Bakanlar  oluşturulur.

 

 

 

 

 

 

Gölge Bakan;

İzlediği Bakanla ilgili  , İlçe ve İl Başkanları ve  Yardımcılarından gelen bilgi akışının ve çözüm önerilerinin sürekliliğini sağlar,Gelen bilgilerin doğruluğunu  Kontrol eder.

Gelen bilgileri uzmanlık konularına göre görev almış danışmanlar komisyonuna aktarır,

Konu ile ilgili uzman danışmanlardan gelen rapor ve önerileri Gölge Bakanlar kurulunda değerlendirilir.Sonuçların durum raporları ile birlikte Partinin izlemesi gereken politikaları alternatifleri ile birlikte Genel Başkana Parti Meclisine önerir.

Genel Başkan ve   Parti  Meclisinin kararı  ile parti görüşü olarak  TBMM  ve/veya  kamuoyu bilgisine Genel Başkan  veya Genel  Başkanın oluru ile Gölge Bakan sunabilir.    

Parti Meclisi ilave gölge Bakanlıklar kurulmasına veya birkaç Banlığın bir gölge Bakanlıktan izlenmesine   karar verebilir.         

Gölge Bakanlıklar çalışma yönergesi Parti Meclisince karar altına alınır.

Gölge Bakanlar kurulunda Kadın ve Gençlik Kotası ,kendi Kurultaylarında seçilmiş olmak.

Cumhur Başkanlığı izleme

Başbakanlık izleme ve  Başbakanlığa bağlı birimlerin izlenmesi .

 

1-   Gölge AYDINLANMA Bakanı, 40 yaşını  doldurmuş

    Ülkede Aydınlanma karşıtı tüm oluşumları izler  arşivler. Genel Başkana ve PM raporlar ,önerilen çözümleri hususunda görüş bildirir.

2- Gölge Adalet bakan  adayları    

    Hukuk Fakültesi bitirmiş,Hakim-Savcı Avukat olarak çalışmış,40 yaşından gün   

    almış olanlar.     
3-Gölge  Sağlik bakani

   Sağlık konusunda Yüksek eğitimini Tamamlamış olmak.40 yaşından gün almış olanlar.

4- Gölge Dişişleri bakani

    Yüksek eğitimini tamalamış ,iyi derecede yabancı dil bilen .Dış İşlerinde çalışmış 40  

     yaşından gün almış.

5- Gölge maliye bakani

   Maliye muhasebe Yüksek eğitimini tamamlamış.40 yaşından gün almış
6- Çalişma ve sosyal güvenlik bakani

   Yüksek Okul bitirmişÇalışma soyal güvenlik bakanlığın iştigal konularında çalışmış 35   

   yaşından gün almış
7- Gölge enerji ve tabii kaynaklar ..

   Mühendis olmak.Enerji konusunda çalışmış olmak 40 yaşından gün almış olmak.

8- Gölge milli savunma

    Harp Okullarından birinden Mezunu olmak,iyi derecede yabancı dil bilmek.Emekli

    subay olmak 40 yaşından gün almış olmak. 
9-Gölge içişleri bakani

    Yüksek eğitimini tamamlamış,Devletin Güvenlik birimlerinde çalışmış,40   

    yaşından gün almış olmak.

10-Gölge milli eğitim bakani ,Emekli Öğretmen olmak,40 yaşını aşmış olmak 

11-Gölge aile ve sosyal politikalar bakanı

     Yüksek eğitimini tamamlamış diplomasını almış ,iyi derecede yabancı dil   

     bilmek ,40 yaşından gün almış ,Kadın Kolları Kurultayından Gölge Aile ve sosyal 

     politikalar Bakanı olarak seçilmiş olmak.

12-Gölge gençlik ve spor Bakanı ,Yüksek okul bitirmiş diplomasını almış olmak

      Gençlik Kolları Kurultayında , Gölge gençlik ve spor bakanı olarak  seçilmiş  

      olmak

 

 

 

 

 

 

13 -Gölge gıda, tarim ve hayvancilik bakanı

       Bakanlığıyla ilgili birimlerden birinden Yüksek Eğitimini tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

14- Gölge orman ve su işleri bakanı

      Bakanlığıyla ilgili birimlerden birinden Yüksek Eğitimini tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

 

15- Gölge ulaştirma, denizcilik ve haberleşme bakanı
      Bakanlığıyla ilgili birimlerden birinden Yüksek Eğitimini tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

 

16-Gölge kalkinma bakani

     Bakanlığıyla ilgili birimlerin mesleklerinden birinden Yüksek Eğitimini  

      tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

 

17- Gölge bilim, sanayi ve teknoloji bakani

      Bakanlığıyla ilgili birimlerin mesleklerinden birinden Yüksek Eğitimini  

      tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak


18- Gölge kültür ve turizm bakanı
     Bakanlığıyla ilgili birimlerin mesleklerinden birinden Yüksek Eğitimini  

      tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

 

19- Gölge gümrük ve ticaret bakani
      Bakanlığıyla ilgili birimlerin mesleklerinden birinden Yüksek Eğitimini  

      tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

20- Gölge Yerel Yönetimler ve  çevre şehircilik bakanı
      Bakanlığıyla ilgili birimlerin mesleklerinden birinden Yüksek Eğitimini  

      tamamlamış olmak

      40 Yaşında Gün almış olmak

 


Devletin Bazı birimleri Gölge Bakanlık şubesi olarak izlenmelidir.