CHP de Kılıçdaroğlun`un 33. kurultaydan bu yana uzun bir süredir söylediği  tüzük değişikliği bir türlü gerçekleşmiyor. Yargıtay`ın zorlaması, seçimler ve seçim sonrası tatil partinin acil olarak çözmesi gereken örgüt sorunlarını  sürekli ertelemektedir.

 

Partinin iç hukuku, demokratikleşmesi, katılımcılığı, çoğulculuk ,kurumlaşması önündeki engeller kaldırılamıyor. Örgüt için gerekli olan düzenlemeler, yapısal değişiklikler, demokratik, hukuksal yapılanma inşa edilemiyor.

Parti yönetilemiyor, huzursuzluk devam ediyor. En basiti parti meclisinde yönetmelikle yapılacak , Yan Kolların yönetim kurullarında oy kullanma hakkını veren değişiklikleri bile yaşama, uygulamaya geçirilemiyor. Kadınların, Gençlerin beklentilerine yanıt verilemiyor.  Seçimde ilan edilen projelerin sözde, kağıt üstünde kaldığı görülüyor. Yönetime güvende kalmıyor.

Kılıçdaroğlu ve merkez yönetim kurulu  tüzük değişikliği konusunda bir proje, yöntem, kural ve ilke  getiremediği için belirsizlik ortamı yaşanıyor. Bu kararsız ortam dedikodu üretmekten başka bir şeye yaramıyor. Tüzük değişikliği ile ilgili söylemleri  partili üyeler medyadan öğreniyoruz. İlçe yönetimine soruyoruz tüzük değişikliği ile ilgili bir genelge, bir eylem, yürütme planı, bir zaman planı, takvim bildirildi mi, diye sorduğumuz da yanıt genelge yok! İnternette tüzük taslağı yayınlandı, son olarak mayısa kaldı, şimdi ise ekim sonuna ilçeler hazırlıklarını tamamlasın deniyor. Genel Merkez Yönetimi örgütü ile iletişimi medya üzerinden yapıyor, kendi iç iletişim kanallarını kullanamıyor. Partide, örgütte şeffaflık, açıklık yok!... Keyfilik var… Güvendiğim bir avukat arkadaşa  tüzük hazırlatıyorum  ne demek… Örgüt sorunlarını bilmeyen, içinde yaşamayan birine sipariş vermek nasıl bir yönetim anlayışı? Bu bir şirket sözleşmesi, dernek tüzüğü değil… Mekanik bir tüzük değil, yaşayan bir örgüt CHP`nin tüzüğü...

CHP örgütünden danışmanınız yok mu? Tüzük değişikliği ile ilgili karar verme sürecine  üye, örgüt nasıl katılacak, sorunlarını nasıl yansıtacak, bunun bir planı, yöntemi yok mu?

Biz size, Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi Projesi, Ankara T.B.M.M Matbaası,1931'e bakın demiyoruz.

Lütfen,  tüzük değişikliği ile ilgili olarak 1976 CHP tüzük değişikliğini hazırlayan komisyon üyesi üç kişiden (Turan Güneş, İsmail Hakkı Birler) biri olan,  yaşayan üye Tarhan Erdem`e bir danışın,  görüşün.

Tarhan Erdem`in 6 Temmuz 1999`dan 13 Eylül 2000 tarihine kadar süren CHP  Genel Sekreterliği döneminde yaptığı,  2000 tüzük projesi çalışmalarını, tartışmalarını gözler önüne seren, Tıkanan Siyaset Kitabı tüzük değişikliğini, deneyimini arşiv niteliğinde anlatan deneme kitabını bir okuyun. Partinin arşivine bir bakın 1993 tüzük hazırlığına, 2000 Tüzük projesinin belgelerine, 16 tüzük bölge toplantısı, bütün il toplantıları, 400 ilçe de yapılan toplantı tutanaklarına bir bakın… Zamanı boşa harcamayın…

2000 Tüzük projesini hazırlayan komisyonda görev alanlardan güvendiğiniz birisi ile görüşünüz. Ben  hiç birini tanımıyorum.

Kötü örnek istiyorsanız,  2008 tüzük değişikliğindeki CHP Genel Başkanın tutumunu, davranışını ve uygulamasını, emsal alırsanız… Sonuçları ortada…

Tüzük değişikliklerinde en deneyimli partide yaşananlara bakınca,  insan üzülmeden edemiyor. Sayın başkan partinin en önemli belgelerinden biri olan tüzük de değişiklik yaklaşıma bakınca umut da kalmıyor.

Haldun GÖKOĞLU