''.......Eskiden biz sosyal demokratlar sadece paylaşımdan söz ederdik. Hakça bölüşeceğiz. İyi de önce üreteceksiniz ki bölüşeceksiniz. Şimdi onu söylüyoruz. Önce üreteceğiz sonra hakça bölüşeceğiz. .....''


CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen gün verdiği demecin ana konusu  yukarıdaki cümlede özetlenmiştir.


Kemal bey sanırım sağ,liberal kafalı danışmanlarının  önerdiğine( sol ekonomik modelin  ne olduğu konusunda fikri yok   diyemeyeceğim) sanırım bilinçli bir şekilde onay verip konuşma metnini  buna ayırmış.


70'li yılların  sonlarına doğru Boğaziçi Üniversitesinde  Tansu Çiller hocamız bize,   '' bu günün  sorunu nasıl paylaşacağımız değil, neyi paylaşacağımız dır..., üreteceğiz, üretenler kazanacak, kar edecek, sermaye biriktirecek, yeni yatırım yapacak,  böylece ekonomi büyüyecek, sonra çalışan insanların ücretleri, yani üretimden ele geçen gelirin, karın  paylaşımı konuşulur , işçi hakları, memur maaşları, tarımda gelir dağılımı filan gibi şeyler şimdi değil,ülke  bir gün yeterince kalkınınca  ancak o zaman konuşulabilir  bunlar... diyordu.Kooperatifçiliği de halkın elinde para çarçur olur,kapital birikimi sağlamaz,çok ortaklı şirketler de aynı amaca yönelik olduğu için soruna çare olmaz diyordu.


Aradan neredeyse 40 yıl geçti, Bülent Ecevit'in CHP'si ''üretim ile beraber hakça paylaşımı savunurken,'' ne ezen, ne ezilen, istediğimiz hakça bir düzen'' derken,Tansu Çiller'in bize önerdiği,anlattığı ama bizim Bilinçli bir şekilde karşı çıkıp reddettiğimiz  kapitalist, sömürücü, ezen, ekonomik modeli şimdi CHP  Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hangi ihtiyaç gereği bu konuşmayı yaptığını, vahşi kapitalist  düzenin sözcülüğüne soyunduğunu anlayamıyorum.


''Emek en yüce değerdir..'', noktasından,bu gün geldiğimiz nokta vahşi kapitalizmin sözcülüğüne soyunmak,
onların savlarını dillendirmektir.


Sol, sosyal demokrat ekonomi anlayışında önemli olan üretim ile birlikte hakça paylaşımdır. Sol dünya görüşü bunu söyler.


''Kapital biriksin, sonra bakarız işçi haklarına çalışanın haklarına...'' demez, bunu ancak kapitalizmin temsilciliğine  soyunmuş  liberal yaftalı ''bacımız'' söylerdi..
sayın Kemal Kılıçdaroğlu hemen bu konuda ciddi bir açıklama yapmalı ve  demecine açıklık getirmelidir.Sağcı, liberal, kapitalist söylemlerin sahibi ne Kemal bey olmalıdır,ne CHP'nin Genel başkanı olmalıdır, ne de CHP olmalıdır.
Bu söylemlerin kaynağı olan danışmanları !!! hemen başka kapıya göndermeli sayın Genel Başkan.