CHP’nde kadın yok, gençlik yok,  tabii ki başarı da yok.

Üye sayısı 07.04.014 tarihinde 1.032.639 kişi olan CHP 81 il ve 970 ilçede şema  üzerinde  örgütlü durumda görünmekteyse de gerçekte örgütü olmayan, üyesi ile yetinme durumunda olan bir parti konumundadır.

CHP’nin gençlere inemediği, kadınlara ulaşamadığı gibi savlar ileri sürülmektedir.CHP’ne üye genç sayısı(84 doğumlu ve sonrası yıllarda doğanlar)yani 30 yaş altındakilerin sayısı 108.631 kişidir.Toplam üye sayısına oranı göz önüne alındığında genç oranı %10’un biraz üzerindedir. Nüfusunun %64’ü 24 yaşın altındaki bir ülkede ,CHP’nin ne kadar gençlikten kopuk olduğu ortadadır .Kadın üye sayısı  303.573 olup, oranı  %29 civarındadır. Nüfusumuzun %49’unun kadın olduğu ülkemizde  bu sayı  göstermektedir ki, kadınlar da CHP’nde  azınlıktadır.

Kestirme fakat doğru olduğuna inandığım bir yanıt vermek gerekirse, CHP tüzüğüne göre CHP’nde kadın ve gençlik kollarının yönetim kademelerinde her hangi bir oy hakkı ana kademe yanında yoktur.

Bu hak 1980 öncesinde, yani 12 eylül ihtilali öncesinde hem kadın, hem de gençlik kollarında vardı.Bakmayın siz genel Başkanın ‘’Gençliğe önem veriyoruz, kadınlara yönetimlerde yer veriyoruz ‘’demesine, külliyen yalan.

Mevcut tüzük sayın Genel Başkanın önüne konduğunda  bu konularda tek bir itirazı olmamış, öneri olarak dahi görüşülmesini  istememiştir.Aksine,bu tüzüğü önce kendisi el kaldırarak onaylamıştır.

CHP yönetimi hem gençlikten, hem kadın  yönetiminden bucak  bucak kaçmakta, bu iki kesimi dışarıda tutmayı politika olarak benimsemektedir. Mevcut anlayış, kadınlarımızı ,kızlarımızı mitinglerde  ön sıralarda süs bitkisi gibi dekorasyon malzemesi gibi görmektedir.

Gençlik ve kadın kollarına ana kademe yanında oy hakkı vermediği sürece  CHP daha nice yıllar samimiyetsiz, hiçbir ufku olmayan yetersiz yöneticiler elinde her seçimde yenilgi üzerine yenilgi almaktan kurtulamayacaktır.

Deniz Tüfekçi