Hukuksal Gerçeklikler Bağlamında Anayasa     Değişikliği Paneli

İstanbul Barosu`nun  düzenlediği “Hukuksal Gerçeklikler Bağlamında Anayasa     Değişikliği Paneli” 13 ocak2017 Cuma günü, saat: 14:000-18:00 arasında  Kadir Has Üniversitesi /Cibali  halka açık  olarak yapılacaktır

Yeni Anayasayla Getirilecek Değişikliğe Karşıyız

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, TBMM’de görüşülmekte olan sistem değişikliği öngören anayasa değişikliklerine karşı olduklarını ve yasalaşmaması yönünde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yürürlükteki sistemde var olan eksikliklerin parlamenter sistemi toptan değiştirerek onu bir başkanlık sistemine evrilmeyi gereksindirecek hiçbir haklı siyasal, hukuksal koşul bulunmadığını belirten Durakoğlu, şöyle devam etti:

“Türk silahlı kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Operasyonu devam ederken, Türkiye bir bölümüyle Orta Doğudaki siyasetleri, bir bölümüyle de kendi iç siyasetleri nedeniyle ciddi bir terör tehdidi altındayken, böyle bir ortamda özü itibariyle uzlaşma belgesi sayılması gereken bir anayasanın tartışılması, konuşulması ve bu anlamda bunun bir sistem olarak bu denli büyük bir değişikliğe uğratılmasının doğru olmadığı kanısındayım”.

Anayasa değişiklik teklifini eleştiren Mehmet Durakoğlu, “Gensoruyu, yazılı, sözlü soruları bir tarafa bırakmak ve parlamentonun işlevselliğini kısıtlamak suretiyle, bir de yargının denetim mekanizması olarak kendisini göstermesini engellemek ciddi açıdan kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlal edilmiş olduğu bir sonuç doğuruyor” dedi.

Durakoğlu, sistem değişikliği sürecini son derece önemsediklerini ve ciddi bir süreç olarak değerlendirdiklerini, Baro olarak paneller ve konferanslar düzenleyerek başta milletvekilleri ve kamuoyuna yanlışları anlatacaklarını, hukuksal temelli bir olgu yaratarak mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.