Ankara Barosu olarak, 46 demokratik kitle örgütüyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifine dair düşüncelerimizi 9 Ocak 2017 Pazartesi günü TBMM önünde yapacağımız ortak bir basın açıklamasıyla kamuoyu ve milletvekilleriyle paylaşmak istedik.

Ama ne yazıkki Anayasada teminat altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımız polisin kaba, tehditkar ve saldırgan tutumuyla engellenmiştir.

Amacımız, getirilmek istenen Başkanlık Sistemi’ne ilişkin itirazlarımızı, teklifi görüşecek milletvekillerine duyurmaktı.

Ancak polis, coplarıyla ve köpekleriyle üzerimize yürüdü. Yakın mesafeden üzerimize biber gazı sıktı.

Meslektaşlarımızı tartakladı, Kadın ve yaşlı meslektaşlarımız ile engelli meslektaşlarımıza şiddet uygulamaktan çekinmedi.

Polisin kamu kurumu niteliğindeki Baromuzun başkan, yönetici ve üyelerine yönelik çirkin saldırısını kınıyoruz.

Türkiye’ye bir oldu bittiyle dayatılmak istenen başkanlık sistemi karşıtı bir basın açıklamasına bile tahammül edemeyen; halkın polisini kalkanıyla, copuyla, biber gazıyla ve köpekleriyle avukatların üzerine gönderen zihniyeti lanetliyoruz.

Başkanlık sistemiyle kurumsallaşacağına inandığımız diktatörlüğün nüvesini TBMM önünde bir kez daha gördük.

Ama parlamenter, demokratik ve laik hukuk devletini savunan Ankara Barosu’nu susturamayacaksınız.

Ankara Barosu, diktatörlük heveslilerinin dayattığı Başkanlık Sistemi’ne karşı itirazlarını her zeminde yılmadan haykırmaya devam edecektir. 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ

 

Başkanlık teklifini de içeren anayasa teklifinin düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu görüşmeleri bugün başlıyor. Görüşmeler öncesi açıklama yapan Ankara Barosu, "Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız cumhurbaşkanına teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin" ifadelerini kullandı.

Meclis önünde başkanlık protestosu çağrısıAnkara Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulunda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin, gazetelere verdiği ilanla milletvekillerine çağrıda bulundu. Ankara Barosunun anayasa değişikliği teklifine ilişkin gazetelere verdiği ilan şöyle: "Sayın milletvekilleri, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşeceğiniz 'Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi' ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin; yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Cumhurbaşkanı'nda toplanmaya çalışıldığının; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'tek adam iktidarına' bırakılacağının; Cumhurbaşkanı'nın kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin; devlet yönetiminin yasa yerine 'Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri' ile düzenlenebileceğinin; yürütme erkinin artık TBMM'ye karşı sorumlu olmayacağının; Bakanlar Kurulu'nun Anayasa'dan çıkarılacağının; bakanların Cumhurbaşkanı'na hizmet eden birer memura dönüştürüleceğinin; 'Hükümet'in artık fiilen olmayacağının; TBMM Başkanlığı'nın yürütme vekaletini kaybedeceğinin; TBMM'nin artık devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin; yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz TBMM'nin etkisizleştirileceğinin; yasama yetkisinin ellerinizden alınarak Cumhurbaşkanı'na teslim edilmek istendiğinin; yasama organının birer sujesi olarak Başbakan'a ya da bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama isteyemeyeceğinizin; salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma isteyemeyeceğinizin; yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda seçimle gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının; ayrıca Devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı'nda olacağının, üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin; kısacası bu teklifi kabul etmenizin rejimi değiştirmek, göreve başlarken ettiğiniz yemini bozmak anlamına geldiğinin; teklife 'Evet' derseniz milletvekili seçilme amaçlarınızın ortadan kalkacağının farkında mısınız? Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı'na teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin. Ve aydınlık bir gelecek için anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' deyin"